NordTroms Motorhistoriske ble stiftet 24.april 2007. Klubben rekrutterer medlemmer som er interessert i å ivareta den motorhistoriske kulturarven i regionen. I utgangspunktet rekrutterer en medlemmer fra kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen, men også i andre kommuner hvor det er personer som er interessert i å bli medlemmer i klubben. I hovedsak vil folk som har kjøretøyer som er mer enn 30år være i målgruppa. Men også annen type gamle motorer som har ei historie i regionen være av interesse. Vi ønsker å samle disse interessene slik at vi kan ivareta de felles målsetningene om å bevare og formidle den motorhistoriske kulturarven. Sammen er vi sterkere når vi skal fremme våre interesser for myndigheter og publikum.

Klubben er tilsluttet LMK-Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber, som ivaretar våre interesser nasjonalt. LMK er tilsluttet FIVA som er det internasjonale, medlemsorganisasjonen. Kulturhistoria fremmes også med at vi har sterk tilknytning  til UNESCO.