Årsmøtet 2023

Publisert av Torbjørn Evanger den 17.03.23. Oppdatert 10.05.23.
13 medlemmer var tilstede på årsmøtet. Møtet ble avviklet i en god og hyggelig atmosfære. Alle vedtak som ble fattet var enstemmige. Etter at det formelle møtet var avviklet så ble det en god og konstruktiv prat om hva en kan gjøre for å få opp aktiviteten. Det kom en del forslag som styret tar med seg i det videre arbeidet. Vå mangeårige kasserer Tor Erik Olsen hadde valgt å takke for seg og som ny kasserer ble valgt Morten Risto.  Torbjørn Evanger fortsetter som leder.  Som nestleder ble Ken Roger Hallen valgt. Han erstatter Tor Solheim som nå blir vara til styret. Odd Hugo Bjerk rykket opp som fast styremedlem fra sin varaplass. Ellers ingen endringer i styret.