ÅRSMØTET  2021 AVVIKLET

ÅRSMØTET 2021 AVVIKLET

Publisert av Torbjørn Evanger den 17.03.21.
Alle saker som lå til behandling i årsmøtet ble enstemmig vedtatt. Styret i klubben ble gjenvalgt og som ny vararepresentant til styret ble Odd Hugo Bjerk valgt som erstatning for Kåre Gunnar Hanssen som ba om å bli fritatt.